Terug

Zwangerschap

Zwangerschap

Vrouwen met een stollingsstoornis hebben een indicatie voor begeleiding in de tweede lijn (zie Verloskundige Indicatielijst). Het is van groot belang dat tijdig een multidisciplinair partusplan wordt opgesteld, in samenspraak met een hemofiliebehandelcentrum.

Partusplan uitklapper, klik om te openen

Het partusplan bevat minimaal:

  • Diagnose
  • Beleid voor stollingscorrectie tijdens de partus, afhankelijk van de modus partus
  • Eventueel stollingscorrectie tijdens de bevalling en het kraambed
  • Beleid ten aanzien van het kind
  • Beleid rondom anesthesie

Een voorlopig partusplan is idealiter gereed en besproken met zowel de betrokken zorgverleners als de vrouw in kwestie vóór de 26e week van de zwangerschap

Bloedingen tijdens de zwangerschap uitklapper, klik om te openen

Tijdens de zwangerschap zijn er meestal minder bloedingsproblemen doordat de menstruatie uitblijft. Vaginaal bloedverlies komt wel tienmaal zo vaak voor bij de ziekte van von Willebrand als in de normale populatie. Tandvleesbloedingen en bloedneuzen kunnen meer klachten geven door toegenomen slijmvlies-doorbraakbloedingen in de zwangerschap.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

  • Tranexaminezuur kan helaas niet veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap in tabletvorm, maar kan eventueel lokaal als mondspoeling worden gebruikt.
  • DDAVP wordt vaker gegeven tijdens de zwangerschap, maar er zijn te weinig gegevens om te kunnen zeggen of dit veilig is.

Monitoring stolling uitklapper, klik om te openen

In de loop van de zwangerschap treedt een fysiologische stijging op van de meeste stollingsfactoren, maar vooral van FVIII en von Willebrand factor. Daarom moeten de stollingswaarden bij een stollingsfactordeficiëntie opnieuw gecontroleerd worden tijdens de zwangerschap, in elk geval in het derde trimester. Dat geldt ook voor het trombocytenaantal indien dit al verlaagd was voor de zwangerschap, omdat dit juist daalt tijdens zwangerschap.

Prenatale diagnostiek uitklapper, klik om te openen

Wanneer prenatale diagnostiek wordt verricht, is er een indicatie om vooraf eenmalig de stolling te corrigeren in overleg met het hemofiliebehandelcentrum.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Menu